Keškoměrka CZ - orientační ukazatel vytížení fronty keší, které čekají na schválení.

Zobrazuje počet keší čekajících na schválení a zároveň signalizuje vytíženost Reviewerů. Je rozdělena na dvě části, z nichž horní (nebo levá) ukazuje počet keší, které teprve čekají na vyjádření Reviewerů a část spodní (pravá) pak počet keší, kterými se již Revieweři zabývají. Keškoměrka je aktualizována automaticky přibližně jedenkrát za hodinu a každé její políčko značí stupeň zatížení.

Barvy keškoměrky:
zelená - fronta je v normálu
žlutá - fronta je téměř plná
červená - fronta je zahlcena

Pokud je fronta v normálu (keškoměrka v zelené), po odeslání kešky ke schválení se vám Revieweři ozvou (či rovnou kešku publikují) do 72 hodin. Jestliže je fronta plná (keškoměrka ve žluté), může být doba reakce Reviewerů delší a v případě zahlcené fronty (keškoměrka v červené) budou Revieweři s největší pravděpodobností reagovat i s více jak týdenním zpožděním. Výraznému urychlení schválení vaší keše může pomoci dostatek informací, které napíšete v logu Post Reviewer Note při odeslání kešky k publikaci. Zejména vysvětlení řešení keše a přiložení fotografií místa uložení kešky, jejího obsahu a blízkého okolí. Veškeré potřebné informace naleznete na www.reviewer.cz

Pokud provozujete webový server, tak si můžete keškoměrku přidat na své stránky. Vyberte si z několika typů zobrazení a vložte níže uvedený html kód.

Classic

Keškoměrka CZ: čekající | v řešení

Modern

Keškoměrka CZ: čekající | v řešení


Keškoměrka CZ: čekající | v řešení

Circular

Keškoměrka CZ: čekající | v řešení


Keškoměrka CZ: čekající | v řešení


Tým reviewerů ČR